|
Οργάνωση
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων " Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. του ΤΕΙ Λάρισας διεξάγεται από μέλη  Εκπαιδευτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Δ.Δ.Ε. ή άλλων τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας ή ελληνικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και με τη δυνατότητα συνεργασίας με καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους Πανεπιστημίων του Εξωτερικού.

Στους αποφοίτους του απονέμει τον τίτλο:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη "Διοίκηση και στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων" (M.Sc. – Master of Science in Management, Project  and Programme Management)

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr